Processfonden

Om processfonden

Med lagen som verktygs processfond  betalar kostnader i samband med att vi driver medlemmars diskrimineringsfall till domstol. Processfonden finansieras av medlemsavgifter, donationer och hälften av medlemmars eventuella diskrimineringsersättning (skadestånd) eller kontanta förlikningar i mål som föreningen drivit åt medlemmen. Detta regleras i avtalet mellan medlemmarna och föreningen.

I civilrättsliga mål av den typ som utgår från diskrimineringslagen gäller att om kravet på diskrimineringsersättning ligger under ett halvt prisbasbelopp (under 2016  22 150 kr) riskerar den stämmande parten inte att få betala motpartens rättegångskostnader vid en förlust. 22 150 kr är förstås mycket litet pengar för ett stort företag eller en statlig verksamhet. Det är heller inte i paritet med den kränkning det innebär att bli diskriminerad. Vår ambition är att när processfondens medel ökar driva fall med större krav än 22 150 kr. Det gör att behovet av donationer är stort.

För att läsa mer om hur du kan donera till processfonden, gå till vår sida Donera till processfonden. Vi tar tacksamt emot alla bidrag!

Donera till processfonden

Med lagen som verktygs processfond byggs upp för att kunna driva diskrimineringsfall i domstol utan kostnad för våra medlemmar. Om du eller din organisation, företag eller annan sammanslutning vill stödja oss ekonomiskt går det bra att donera till fonden. Du kan läsa mer om fonden på sidan Processfonden.

Behovet av donationer till processfonden är stort. Vi tar tacksamt emot alla donationer, stora som små. Du som donerar kommer att listas  på vår sida Stödmedlemmar & donatorer.

För att donera till processfonden betalar du den summa du vill donera till vårt bankgirokonto 631-5725. I meddelandefältet skriver du din e-postadress, så kontaktar vi dig. Vi vill gärna ha fortsatt kontakt och tacka för din donation, samt veta vad du vill att det ska stå i listan över donationer. Det går förstås bra att vara anonym i listan. Om du vill vara helt anonym, dvs även gentemot oss, går det naturligtvis också bra. Skriv i så fall vad du vill att det ska stå i listan över donationer i meddelandefältet istället.

Vi är i stort behov av donationer till vår processfond, vars medel bekostar de fall vi driver i domstol åt medlemmar. Donatorer som bidragit med 1 000 kr eller mer visas under innevarande verksamhetsår överst, i fetstil, i listan över donatorer. De senaste 10 donatorerna som bidragit med mindre än 1 000 kr listas under dem. Det går naturligtvis bra att vara anonym som donator. Mer information om hur du donerar finns på sidan Donera till processfonden.

Stort tack för ert stöd!

Donatorer

  • Barbro och Sune Filipsson